Bakalářské a diplomové práce

Asi znáte Murphyho zákon: „Jestliže fakta neodpovídají teorii, je nutné je zavrhnout.“  S Murphym se můžeme setkat při obchodním jednání, v Murphyho se může proměnit tvá přítelkyně nebo kamarád, když tě chtějí za každou cenu o něčem přesvědčit. A ty sám si musíš dát pozor — na sebe, protože máš Murphyho někde hluboko v sobě. To platí obzvlášť pro psaní bakalářských a diplomových prací.

Nestavíš na zelené louce, to profesoři dobře vědí. Proto budou chtít dostatečně rozsáhlou rešerši. A především citace. Odkud jsi čerpal, koho jsi citoval, nejlépe z které stránky a kolikáté to bylo vydání. Ovšem citační styly se liší. Znáte např. APA style? [1] Na prameny pozor — není všechno zlato, co se třpytí (scientistickým labelem). Tvůj dům by měl být postaven na skále.

Není jen tak, zaplnit 40 nebo 60 normostran. Nesklouzávej proto k samoúčelnému opakování, spíše se do problému zahloubej. Pamatuj, že když kopeš do metrové hloubky, nevytěžíš 1 metr, ale 1 kubický metr, a v tom už může být nějaké rudy!

Ať se tvé argumenty nepodobají vymknutému kotníku, ale spíše dobře zatlučeným hřebíkům. Pomůže ti, když si přeříkáš posloupnost své argumentace nahlas. Pokud si pouze myslíš, že je tvůj výklad srozumitelný, někomu jinému tak zřejmý připadat nemusí.

Logika by měla být jednoduchá. Byl jsi v hypermarketu, kde nad uličkami místo nápisu POTRAVINY — ELEKRO — TEXTIL, visí jenom tabulky SLEVA — SLEVA — SLEVA? Lezl jsi po žebříku, kterému chyběla příčka?

Pokud nepíšeš o etickém námětu, hlídej také své srdce. Potřebuješ sice nadšení, pokud jde ale o dokazování, působ na rozum, ne na city.

A jak to vypadá s fasádou tvého domu? Na poli výzkumu a logiky jsi obstál, průčelím neprochází žádná vážná trhlina. Ale co ta opadávající omítka a co ty kocoury? Jeden profesor si stanovil striktní kritérium: víc než 20 gramatických chyb v práci = pravděpodobná nedbalost i v obsahu práce samotné. Student nebude připuštěn ani  k obhajobě.

Řekneš: — Mám přece Microsoft Office! Ten mi gramatiku opraví. Zkus si schválně napsat: Traktory jeli a muži jedly. A jsi vedle jak ta jedle. (A to nemluvíme o typografii. [2])

CENY. Víme, že mnozí nemáte peníze nazbyt. Chcete ale přece investovat do životně důležité věci! Studentům denního studia, kteří ještě nejsou zaměstnáni, poskytuji slevy.

______________________________

[1] Citační norma ČSN 01 6910 (2014)

[2] KOČIČKA, Pavel, Filip BLAŽEK, a Libuše MOHELSKÁ. Praktická typografie. Dotisk 2. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 294 s. ISBN 80-7226-385-4.

Nechte si ve svých školních dokumentech zkontrolovat gramatiku. Korektura češtiny je tu právě pro vás. Stačí poslat jednoduchou objednávku korektury.


StratifikaceJazyková kontrola
gramatiky a mluvnice

Kontrola hrubek, překlepů, správnosti užitých koncovek a podobných zákonitostí české mluvnice, to je gramatická korektura, kterou vám rádi zpracujeme na vyžádání.

→ Celý text

Co je to korektura?

Jazyková korektura je vyhledávání chyb v textu a jejich vyznačování k opravě. Textová korektura je buď realizována na počítači, kdy se do textu zanášejí poznámky, nebo jde o korekturu vytištěného textu a k vyznačování slouží speciální korektorské značky. Pokud vám na vašem textu záleží, měl by být před publikováním nebo odevzdáním rozhodně podroben naší korektuře.

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.