Čárka před spojkami jako a než

Přirovnávací neboli komparativní spojky jako a než jsou průzračné jak kresby Toyen. Samozřejmě, že na první pohled. A jako se skláři stane, že mu do skla vniknou bublinky vzduchu (říká jim kyšpa), i v češtině jsou vždycky nějaká ale. Spojka jako je navíc komická. Žena říká mužovi: „Měl by ses jako víc snažit." Muž opáčí: „Jak jako?" Potom, co se spojkou jako v současnosti provádíme, je možné ji označit také coby spojku „rozpakovou". Je to taková berlička v nejistém projevu. Ale jak je to s čárkami? Je to nečekaně jednoduché! Když v souvětí spojka uvozuje větu, čárku píšeme — v opačném případě ne. Další nuance najdete v přehledu:

I. JEDNODUCHÁ VĚTA

1 PŘÍSTAVKOVÉ SPOJENÍ (jako)

1.1 PŘÍSTAVKOVÉ SPOJENÍ VOLNÉ (přístavek můžeme z věty vyjmout.
Dřívější ideály, jako ctnost, morálka, čestné jednání, začaly být považovány za nepraktické.
Některé ryby, jako jsou sumci, se dožívají až 100 let.
Stavitelské divy, jako pyramidy, svědčí o důmyslnosti starověkých lidí.

1.2 PŘÍSTAVKOVÉ SPOJENÍ TĚSNÉ (vyjmutím přístavku by věta ztratila smysl)
Občanská válka ve Španělsku posloužila Hitlerovi jako nácvik pro druhou světovou válku.
Spoléhání na intuici stálo Einsteina více než dva roky tvrdé práce.
K tomu, aby lidé byli ochotní udělat takové změny, potřebují něco víc než nabubřelé řeči.

II. SOUVĚTÍ

1 PODŘADNĚ SPOJENÉ VĚTY (jak, jako, než)

1.1 SPOJKA UVOZUJE VĚTU
Společně jsme se radili, jak budeme postupovat.
Životní prostředí nebylo vždy tak znečištěné, jako je tomu dnes. To bude trvat ještě dlouho, než dosáhneme takový cíl.
Je nezpůsobné odcházet od stolu dřív, než ostatní dojedí.
Tyto organizace jsou příslušným úřadům dobře známé, jako je tomu v případě extremistických skupin.
1.1.1 Před spojkou jako (než) stojí ještě jiné slovo — čárka se posouvá
Tyto organizace jsou příslušným úřadům dobře známé, stejně jako je tomu v případě extremistických skupin. (Srovnej výše.)
Delfíni mají sonar, podobně jako je tomu u ponorek.
Nebylo by lepší, dříve než vyhlásíte válku, vyjednávat?
1.1.2 Část uvozované věty vypuštěna (aniž sdělení ztratí význam) — čárka zůstává!
Však my víme, jak na to. (= Víme, jak si s tím poradíme.)
Dřív než to podepíšu, chci vědět, co a jak. (= co to obnáší a jak se tím zavazuji)

1.2 SPOJKA UVOZUJE SLOVNÍ VÝRAZ (včetně infinitivu!)
Prevence je lepší než léčba.
Panuje domněnka, že předmanželský sex není nic víc než neškodná zábava.
Jsme jako člověk, který vidí před sebou stále léta života — jiní zemřou, ale on ne.
Zaměřovat se na nedostatky druhých, to je jako vidět stéblo slámy v oku druhých a nevidět trám ve vlastním oku.

1.3 PŘÍSLOVEČNÁ SPOJKA jakoby (odlišit od kondicionálu jako by) — čárka se nepíše!
Role byla napsána jakoby přímo pro ni.
Řídil jakoby v pominutí smyslů.

2 ZDVOJENÉ VÝRAZY

2.1 VĚTY S DVOJICEMI , tak jak — tak, jak — , jak tak (rozdíl v umístění čárky)
2.1.1 Volné spojení — čárka před tak (, tak jak)
Budou se moci starat o děti, tak jak jim to ukládá zákon.
2.1.2 Výraz tak rozvíjí přísudek věty coby příslovečné určení (tak, jak)
Je to tak, jak se to píše v návodu.
A tak, jak praví legenda, bylo město na tomto místě založeno.
2.1.3 Dvojice , jak tak
Starýmu Vejvodovi bylo nějak hanba, tak tam vypil čtvrtku vermutu a čtvrtku šery, a jak tak sedí, seznámí se vám, pane lajtnant, s nějakým takyabstinentem. (J. Hašek)
Uvažovali, jak tak šli, o tom, co viděli.

2.2 VĚTY S DVOJICÍ ani tak — jako (spíš) — čárka
Problém s nadváhou nespočívá ani tak v množství jídla, jako spíše v nedostatku pohybu.
Nešlo ani tak o dílo původní, jako spíše o úpravy a připomínky.
„Lidi ke Konfuciovi nepřitahovalo ani tak to, že byl nejmoudřejší muž své doby, jako to, že byl nejučenější." (Lin Jü-tchang)

A teď něco ke COPYWRITINGU. Rada těm, kdo to myslí se zákazníky dobře: Znázornění pomocí přirovnání pomáhají, abychom předali naše myšlenky, naše sdělení, co nejméně zkreslené. Podstatou přirovnání jsou dva naprosto odlišné paralelní obrazy — jako například fotografický portrét a rentgenový snímek hlavy –, které se navzájem osvítí, a zažehnou v srdci čtenáře jiskru pochopení. Spojka jako tedy působí jako klíč k srdci člověka, protože přirovnání oslovuje naše city. (Ještě silnější než přirovnání je metafora, ale o té až jindy.)


sky

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.