Průvodce trýznivým městem

Nejprve se vydáme za zdánlivě jednoduchou spojkou a. Jako v bludišti se máme držet pravé stěny, prolistujme následující přehled. Takovým zjednodušeným vodítkem je, zda spojka a vystupuje ve své základní úloze spojky a opravdu spojuje — čárka se pak nepíše, nebo zda vtiskuje výroku jiný než slučovací význam — pak čárku píšeme.

Psaní čárky před spojkou a

1 VĚTA JEDNODUCHÁ

1.1 NĚKOLIKANÁSOBNÝ VĚTNÝ ČLEN

1.1.1 SLUČOVACÍ VÝZNAM (a)
Olivový olej je lahodný a zdravý.

1.1.2 VÝZNAM JINÝ NEŽ SLUČOVACÍ (a, a ne, a tedy, a dokonce, a tedy i)
Odporovací význam
Zaměstnanci se snaží, a (=ale) hlavně se zajímají o sebe a o peníze.
Odporovací význam
Trámy byly spojeny pomocí dřevěných čepů, a ne pomocí hřebíků.
Důsledkový význam (a proto)
Císař vydal nařízení, a Švejk šel do války.
Důsledkový význam
První, a tedy narychlo napsané práce, byly plné chyb.
Zdůrazňující význam
Nikdo z konstruktérů, a dokonce ani ti největší optimisté, si nemysleli, že by parní lokomotivy měly ještě před sebou nějakou budoucnost.
Stupňovací význam (a tedy i)
Ve vězení se zločinci zdokonalují v antisociálních dovednostech, a tedy i ve zneužívání nejnovějších technologií.
1.1.3 S vytýkacím příslovcem nebo částicí (a také, a rovněž, a zároveň, a přitom, a k tomu, a ani)
Učí se německy a také francouzsky.
Generace pomíjejí a rovněž jejich svět.
Rostou ceny paliv a zároveň potravin.
Byl ve svém oboru velmi zkušený a přitom skromný.
Má výkonný počítač a k tomu množství násilných videoher.
Nedal na hlas svého svědomí a ani na osobní radu přítele.
1.1.4 Vysvětlovací výraz (a to)
Během doby se operní zpěv vyvíjel, a to jak po stránce stylu, tak techniky.
1.1.5 Zkratky atd., apod., apod.
Jejich zákony a výnosy, soupisy atd. byly zaznamenány na těchto papyrech.
Čtvrt litru vína představuje šedesát mililitrů destilátu (whisky, vodky apod.)
Pýcha je nerozumný pocit nadřazenosti kvůli nadání, kráse, bohatství, postavení ap.

1.2 PŘÍSTAVKOVÉ SPOJENÍ VOLNÉ
1.2.1 Označuje stejnou skutečnost (a dá se říct)
Pokud někdo se zaujetím sleduje násilí, a dá se říct souhlasně o něm uvažuje, stává se pak agresivnějším.
1.2.2 Vysvětlovací poměr (a to)
Mořidlo na sebe naváže barvenou tkaninu, a to současně s barvivem.
1.2.3 Výčet předcházejícího souhrnu
V přehledu byly zahrnuty tři země, a to Česko, Německo a Rakousko.

1.3. DODATEČNĚ PŘIPOJENÝ VĚTNÝ ČLEN
Vysvětlení, zdůraznění
(a, a to)
Potkal jsem tam hodně lidí, a zajímavých.
Kvůli znečištěnému ovzduší v důsledku hustého provozu aut umírá ročně mnoho lidí, a to hlavně ve městech.

1.4 VSUVKA
Spojka
a za vsuvkou
Znepokojovala ho senilita, stárnoucího muže, a zneklidňovala ho jeho zapomnětlivost.


Příště si rozebereme čárky před spojkou a v souvětí.

 


polysyndeton

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.