Čárka před spojkou ani

Spojka ani se řídí opět známým pravidlem: u slučovacího významu čárku nepíšeme, u jiného významu ano.

1 JEDNODUCHÁ VĚTA

1.1 SLUČOVACÍ VÝZNAM
Postižení lidé nejsou ani hloupí ani líní ani bezmocní.
Malé děti by ve své ložnici neměly mít televizi ani počítač.
Internet sice může být užitečný, ale také může být jako knihovna, kde nejsou knihovníci ani žádní jiní lidé.
„Měla jsem pocit, že nebere ohled na mé věci... ani na mé city."
Nesměli změnit místo svého pobytu ani práci.
1.1.1 Jako vytýkací částice u spojky a (a ani)
Zdánlivě má pracovník právo odmítnout, ale prakticky nemá možnost toto právo uplatnit a ani neví, že by to mohl udělat."
1.2 RŮZNÝ VÝZNAMOVÝ POMĚR
Nechtěla se s ním setkat, ani ho slyšet.
1.2.1 Zdvojené spojovací výrazy (ani tak — jako spíše, ani — ani):
Podle dr. Riema není důležité ani tak to, jak se zprávy v detailech liší, jako spíše to, že je jich tolik.
Cíle si stanovte, ale ujistěte se, že nejsou ani příliš náročné, ani příliš snadné.
Luxus nám nezaručí ani život, ani skutečné štěstí.
1.2.3 Ve spojení s odporovací spojkou (ale ani)
Spekulace nebo dohady, ale také ani obecnější teorie nemají v raném stadiu základního výzkumu místo.
1.2.4 Ve spojení s vysvětlovacím výrazem a to
Nenamlouvejte si, že můžete být příležitostnými kuřáky, a to ani v případě, že jste přestali kouřit před rokem nebo před ještě delší dobou.

2 SOUVĚTÍ

2.1 SOUŘADNĚ SPOJENÉ VĚTY HLAVNÍ
2.1.1 SLUČOVACÍ VÝZNAM (ani, a ani):
Nemluvte s ním jako s dítětem ani netrvejte na tom, že mu poskytnete pomoc.
Urazíte vzdálenost několika desítek kilometrů a ani si toho nevšimnete.
2.1.2 JINÝ VÝZNAM NEŽ SLUČOVACÍ
Stupňovací význam

Nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším. (prof. Hrbolek)
2.2 SOUŘADNĚ SPOJENÉ VĚTY VEDLEJŠÍ
2.2.1 SLUČOVACÍ VYZNAM
Ukázalo se, že temná neboli skrytá hmota nepohlcuje žádnou radiaci ani žádnou nevyzařuje.
2.2.2 JINÝ VÝZNAM NEŽ SLUČOVACÍ
Stupňovací význam

Tento pták létá tak tiše, že si ho člověk nevšimne, ani kdyby se snažil.
3 PODŘADNĚ SPOJENÉ VĚTY
Dvakrát se setkal se žralokem a ani jednou ho žralok nenapadl.

 

Příště se podíváme na legendární spojku nebo.

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.