Spojovník a pomlčka — Jak na to

Řekl bych, že pro smrtelníka jsou spojovník a pomlčka španělskou vesnicí (když navíc není pomlčka ani na klávesnici). Tak nahlédněme do typografické dílny, ať náš text zkrásní. Někdy nám do toho promluví také instituce, pak neváhejte a řiďte se školeným citem. (Ještě připíšu datum — 1. 9. 2012 –, protože za čas to bude zase jinak.) Udělejte si tedy chvilku a v klidu si počtěte.

Spojovník

Spojovník (-) neboli tiret či divis je pojmenování pro krátkou vodorovnou čárku.

Základní pravidlo:
Spojovník spojuje dva výrazy bez mezer.

Pravidlo:
Pokud se spojovník objeví na konci řádku, musíme ho napsat i na začátek řádku následujícího. (Pomůžeme si klávesami Shift+Enter)

Pravidlo (vycházející ze současné legislativy resp. podle výkladu MVČR k ustanovení § 8 odst. 1 zákona o rodině):
Pokud má žena dvě příjmení, spojovník se mezi oběma příjmeními nepíše.

 • Jiřina Novohradská Konvalinková

U historických a cizích příjmení spojovník zůstává:

 • Mendelssohn-Bartholdy
 • Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry
 • Karine Gloanecová-Maurinová

Spojovníkem nikdy neoddělujeme příjmení a umělecké jméno:

 • Karel Havlíček Borovský;
 • Herbert Kisza Podoborský

Spojovník užíváme v těsných spojeních, jejichž složky jsou ve vztahu souřadném.

 1. U některých složených přídavných jmen:
  technicko-ekonomický (tj. technický a také ekonomický),
  žluto-zelený (např. se žlutými a zelenými pruhy, jiné je žlutozelený)
 2. U těsného spojení jmen podstatných ve vztahu souřadném:
  kuchař-cukrář (člověk, který je zároveň kuchař a zároveň cukrář)
 3. U místních jmen a v názvech správních oblastí.
  Frýdek-Místek,
  Garmisch-Partenkirchen,
  Ostrava-město.
 4. Pozor! Pokud je jedna ze složek víceslovná, bývá vhodnější z důvodů přehlednosti zvolit psaní s mezerami; v takových případech doporučuje ÚJČ AV spojovník nahradit pomlčkou (viz Pomlčka)
  Praha 2 — Nové Město;
  Praha 1 — Josefov;
  Hradec Králové — Kukleny.

  Stejným způsobem zapisujeme i názvy železničních stanic
  (např. Praha-Braník ale Brno — Horní Heršpice).
 5. U některých cizích slov:
  ping-pong, nemoc beri-beri, play-offapod.
 6. U většiny cizích slov je úzus velice rozkolísaný (pak záleží na volbě, kterou bychom ale měli zachovat v celém článku nebo v celé publikaci):
  fitness-centrum i fitness centrum,
  press trip, press-trip i presstrip,
  roadshow i road show.
 7. Dvě samostatná jména (např. dva autoři jednoho díla):
  Reinova-Valerova Bible,
  Kočičkova-Blažkova Praktická typografie;
  Tanijamova-Šimurova věta.
 8. oddělení spojky -li. Ta se připojuje zpravidla k prvnímu slovu věty:
  mohu-li, znáš-li, věděl-li
 9. Pozor! V případech, kdy je -li pouze součástí složené spojky, spojovník nepíšeme: čili, jestli, neboli, neřkuli, nežli, pakliže, zdali;
 10. Na konci slov, která mají pokračování jinde:
  tří- nebo čtyřhvězdičkový hotel
  (možno také 3- až 4hvězdičkový hotel)
 11. U technických označení, u názvů chemických látek
  Boeing 737-800
  propan-butan
  .
 12. Zvláštním případem je i datování časopisu, kdy nejde o náhradu až:
  dvojčíslo březen-duben

Pomlčka

Pomlčka (—), psána Alt + 0150, typograficky též označována pauza.

Pravidla a zásady:

 1. Pomlčku oddělujeme z obou stran mezerami.
 2. Pomlčka nesmí být na začátku řádku (výjimkou je přímá řeč nebo výčet). Jinými slovy: Stojí-li pomlčka na konci řádku, na dalším se (na rozdíl od spojovníku) neopakuje.
 3. Jestliže znaménko vystupuje ve funkci výrazů pro rozsah , až do, od do nebo proti (versus) či dvojice, píšeme pomlčku, která nesmí být ani na konci ani na začátku řádku. Pokud to sazba nedovoluje, nahradíme znaménko slovním vyjádřením.
 4. Výjimka: V případě, že jsou oba pomlčkou oddělené výrazy jednoslovné, píšeme pomlčku bez mezer:
  otevírací doba 10—21,
  utkání Sparta—Litvínov (ÚJC AV se kloní na rozdíl od typografů k mezerám.)
  dvojice Voskovec—Werich
  na trase Praha—Dubaj
  vztah člověk—zvíře
  poměr výkon—cena
  v letech 1968—1989
  Jan Blažej Santini-Aichel (1677—1723)
  oběd 12.00—12.30
  termín 1.—3. 7. 2008
  návštěvní hodiny: duben-září 9—17, říjen-březen 10—15,
  strana 101—155
  tel.: +420 222 984 993—6
 5. Pokud je alespoň jeden z výrazů víceslovný, oddělujeme pomlčku mezerami (platí i pro časové rozmezí několika měsíců):
  let Praha — New York,
  vztah obyvatelé měst — obyvatelé venkova;
  1. 1. — 31. 12.
  1. ledna — 31. prosince,
  10. 3. — 17. 6. 2008,
  1. 1. 1990 — 31. 12. 2011.

Další pravidla:

V případě, kdy by vedle sebe měla být ve větné souvislosti pomlčka a čárka, následuje čárka až za pomlčkou nebo se může psát jen pomlčka. Doporučuje se ale zachovávat obě interpunkční znaménka, a to zvláště v případě, kdy by byla narušena srozumitelnost věty:

 • Je to zvláštní — navzdory takové publicitě —, vždyť se jedná o průměrné dílo.
 • Nečekaně se prokázalo, že vladař oslavovaný a obdivovaný — a to po celá staletí —, byl také pronásledovatelem nevinných lidí a krutým zabijákem.

Pomlčka místo čárky vytváří větší důraz:

 • Ty šaty — tu a tam je možné zahlédnout je ve starých filmech — jsou opravdu úžasné.
 • Pokud vkládáme mezi pomlčky slovo nebo část věty, odděluje se pomlčka z obou stran pevnými mezerami. (Ctrl + Shift + Mezerník)
 • Pokud o tom promluví — bez ohledu na reakci lidí — už to bude úspěch.

Pokud u finanční částky použijeme pomlčku, měnovou jednotku napíšeme před částkou:

 • Kniha stojí Kč 150,—

Při výčtu se používá mj. pomlčka (nikdy spojovník):

Objevily se tyto trendy:

— vzrostl význam poznávací turistiky,
— zlepšuje se turistická vybavenost regionů,
— nárůst spokojenosti v oblastech.

Jak napíšeme znaménko minus?
Pro znaménko minus použijeme klávesovou zkratku Alt + 8722.
Pro úplnost ještě uveďme Internetovou jazykovou příručku:
Podle ČSN 01 6910 je v korespondenci dovoleno znak – (minus) nahradit pomlčkou —.

V tabulkách se pomlčka používá místo nuly.

Pozor! Pokud je u místních jmen a v názvech správních oblastí jedna ze složek víceslovná, bývá vhodnější z důvodů přehlednosti zvolit místo spojovníku pomlčku s mezerami (doporučuje ÚJČ AV, viz Spojovník)

 • Praha 2 — Nové Město,
 • Praha 1 — Josefov,
 • Hradec Králové — Kukleny.

Stejným způsobem zapisujeme i víceslovné názvy železničních stanic

 • Brno — Horní Heršpice.

Motá se vám z toho hlava. Vůbec se vám nedivím. Ale jak říkají latiníci Non omnia possumus omnes Nemůžeme všichni všechno (vědět). A proto jsou tady korektoři...

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.