Čárka před spojkami nebo, anebo, či

Je řeč o několika možnostech, nebo nemáme na výběr? Někdy to není snadné rozhodnout. A v tom je celé tajemství spojky nebo. Zjednodušeně řečeno: Buď je nám předloženo několik nabídek, a pak čárku nepíšeme, anebo (jako právě v této větě) se možnosti navzájem vylučují, a čárku uděláme. Ale setkáme se i s překvapením...

I. VĚTA JEDNODUCHÁ

1. NĚKOLIKANÁSOBNÝ VĚTNÝ ČLEN
1.1 SLUČOVACÍ VÝZNAM
K určování stáří používají vědci metodu radioaktivního uhlíku, draslíku, uranu nebo thoria.
1.2 VZTAH NESLUČITELNOSTI (platí jedno, nebo druhé)
Kladl mu otázky a sledoval, zda bude odpovídat kladně, nebo záporně.
Mladí tam práci jen tak nedostanou, a je lhostejné, zda mají vyšší vzdělání, či nikoli.
Jste šťastní, nebo trpíte úzkostnými starostmi?
1.2.1 Výčet možností (uskutečnit se může pouze jedna) — bez čárky!
Můžu ve středu nebo ve čtvrtek.
Dostaneš se tam jenom pěšky nebo na kole.
1.2.2 Stupňovací význam (nebo dokonce)
Dokážeme vidět, nebo dokonce hledat na druhých něco, v čem nás převyšují?
1.2.3 Oprava (spíš, vlastně, lépe, jednoduše)
Takový přístup mívá malý, nebo spíš opačný účinek.
Stalo se to 1. listopadu, nebo vlastně někdy kolem 1. listopadu.
Potom se naučil jezdit na lyžích, nebo lépe řečeno běhat.
To, co u rodičů považuje mladý člověk za mrzutost, může být projevem lásky, nebo jednoduše zájmu.
1.3 Dvojice spojovacích výrazů (buď — nebo, ať — (a)nebo)
1.3.1 Slučovací vztah, výčet možností
Olovo se dostane do krve buď požitím nebo dýcháním.
1. 3. 2 Vztah neslučitelnosti
Rychlá chůze může pomoci buď stres rozptýlit, nebo se s ním alespoň vyrovnat.
Buď to oznámíš sám, nebo to řeknu já.
Buď se přizpůsobíš, anebo tě mezi sebe nepřijmou.
ohřevem na 90° C, nebo pomalým mícháním spolu s rychlým ochlazením na -10°C, zmrzlina projde mnoha nečekanými fázemi výroby.
jde o pouštní květinu, (a)nebo (či) o orchidej, přivádějí nás k úžasu.
1.4 Ustálený výraz, který ztratil větnou platnost ať tak či onak (čárku výjimečně nepíšeme!)
Ať tak či onak, rock mladé lidi přitahuje.

2 PŘÍSTAVKOVÉ SPOJENÍ
2.1 Totožnost (neboli, čili)
antonymum čili výraz protikladného významu
ateroskleróza neboli tvrdnutí tepen
SBS (sick building syndrome) neboli syndrom nemocných budov
dikce čili osobitý způsob výslovnosti
2.2 Vysvětlovací význam
Klamavou reklamu, čili přehnané vychvalování, potkáme na každém kroku.
Měsíc stabilizuje náklon zemské osy, neboli zajišťuje stabilitu podnebí na Zemi.

II. SOUVĚTÍ

1 HLAVNÍ VĚTY SPOJENÉ SOUŘADNĚ
1.1 SLUČOVACÍ VÝZNAM (nebo, anebo, či)
Lidé si tam mohli koupit mléko nebo si mohli objednat chleba.
Koupali se v moři anebo jen tak leželi na pláži.
1.2 VÝZNAM JINÝ NEŽ SLUČOVACÍ (nebo, anebo, či)
Důsledkový
Před útočníkem se chovej mírně, nebo ho rozzlobíš.
Vylučovací
Při bolesti zad nevěděl, jestli si má vzít prášky, anebo jestli má cvičit.
Být, či nebýt? (Hamlet)
1.3 ZDVOJENÉ VÝRAZY (buď — nebo, buď — anebo, buď — či, ať — nebo, ať — či)
1.3.1 Vztah neslučitelnosti (dvě nebo více možností, které se vylučují navzájem)
Ptačí pár zpíval buď tutéž píseň, nebo zpíval dvě různé písně současně.
1.3.2 Vztah mezi více možnostmi (výčet) — čárku nepíšeme!
Orchideje vás uchvátí buď svou křehkou krásou nebo vám učarují svou exotikou.
připravíte tortillu s kuřecím masem či ji prostě naplníte fazolemi, vždy vás uspokojí jako lehké jídlo.
člověk studuje pohyb nebeských těles nebo studuje hmotu, setkává se s řádem.

2 VEDLEJŠÍ VĚTY SOUŘADNĚ SPOJENÉ
2.1 SLUČOVACÍ VÝZNAM (nebo, anebo, či)
Dohlížela na dítě, aby si neublížilo nebo aby nepoškodilo něco v domě.
Psychiatři zjistili, že hazardní hráči si s hracími automaty povídají anebo během hry provádějí pověrčivé úkony.
2.2 VÝZNAM JINÝ NEŽ SLUČOVACÍ (nebo, anebo, či, ať — či)
Nádherný motýl usedne na květ a my si nepřejeme, aby svá křídla zavřel, nebo odletěl.
Věnujeme-li pozornost signálům svého těla, můžeme někdy rozhodnout, zda absolvujeme běžnou léčbu, anebo podstoupíme operaci.
Uvažoval, zda život vznikl sám od sebe evolucí, či zda vznikl promyšleným stvořením.
Voňavkář musí rozlišit desítky vůní, už je parfém složen z přírodních silic, či je vyroben ze syntetických látek.

Snad nejvíce překvapí výjimka, že výčet možností, navzdory tomu, že jsou tyto možnosti neslučitelné (např. ve středu nebo ve čtvrtek), se vždy obejde bez čárky.

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.