Čárka před spojkou

Částice je mistryní převleků. Neslouží jenom k vyjádření délky trvání děje (např. opadne listí z dubu...), může také zdůrazňovat, nebo vyjadřovat rozsah (časový, prostorový, hierarchický) a také zdůrazňuje účinek děje, výjimku nebo vystupňování.

1 VĚTA JEDNODUCHÁ

1.1 PŘÍSLOVCE času nebo vzdálenosti, čárkou je neoddělujeme:

Palma olejná poskytuje olej po dobu 25 30 let.

Na obrazovce radiolokačního indikátoru počasí uvidí pilot oblast bouří a turbulencí na vzdálenost 500 km.

1.2 S VÝZNAMEM PŘEDLOŽKY kromě — záleží na naší volbě:

Všechny kávovníky Francouzům uhynuly(,) na jeden.

1.3 PŘÍSTAVEK:

„Většina vědců, na nějakého zbloudilého ateistu, již přijala Ježíše z Nazaretu jako historickou osobnost." (The Wall Street Journal)

1.4 ZDŮRAZŇOVACÍ ČÁSTICE — neodděluje se čárkou:

Kouření zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby o sto procent.

Tato sucha postihla na deset milionů lidí.

1.5 ÚČINEK DĚJE — čárku je možné psát:

Jsou lidé, kteří neberou na vědomí rady lékařů o nezbytném odpočinku a pracují nepřetržitě(,) do úplného vyčerpání.

1.6 STUPŇOVACÍ VÝZNAM — čárka se zpravidla píše:

Chce to strávit chvíle před spaním v poklidném, příjemném rozpoložení.

1.61 Rozsah. Pozor, rozlišujeme — pokud jde o rozsah, pak čárku nepíšeme:

Mírná živá aktivita je dnes u dětí vzácnější.

2 SOUVĚTÍ

2.1 PŘIPOJUJE VEDLEJŠÍ VĚTU PŘÍSLOVEČNOU ČASOVOU — čárku píšeme:

Mohlo by ti pomoct, se na to budeš cítit, zamyslet se nad takovými otázkami.

2.2 VLOŽENÁ VĚTA:

Některé současné japonské věty se skládají, na nějaké to sloveso nebo spojku, ze samých západních slov.

2.3 DODATEČNÝ VĚTNÝ ČLEN — oddělujeme čárkou:

Chemická látka posílí nervový impuls, a ten dospěje k svému cíli, k membráně svalové buňky.

2.4 VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍSLOVEČNÁ ZPŮSOBOVÁ ÚČINKOVÁ (Vyjadřuje okolnosti jako výsledek, účinek.

Ve větě řídicí bývá odkazovací tak, tolik, natolik.) Čárku píšeme:

Tak spěchal, zakopl.

Děti dostávají tolik domácích úkolů, jim jde z toho hlava kolem.

3 SPOJENÍ od ... přes ... (až) do/k/po

3.1 LOGICKÁ POSLOUPNOST — čárka se nepíše:

3.1.1 Prostorové vztahy (směřování odněkud někam):

Při svých plavbách postupovali Portugalci od západní Afriky přes mys Dobré naděje až k břehům Indie.

Od špičky čenichu až po konec střapatého ocasu může lev měřit i přes tři metry.

3.1.2 Časová následnost:

Od první světové války přes 2. světovou až do dneška probíhají nepřetržitě lokální války, takže během minulého století v nich zahynulo přes 100 milionů lidí.

3.1.3 Společenská hierarchie:

Potravinová pomoc byla rozdělována od členů vlády a státního aparátu přes vojáky až k obyčejným lidem, kteří si to ovšem museli koupit.

3.2 VÝČET. Bez čárky bude také spojení s od ... přes ... (až) do/k/po — i když nejde o logický vztah, ale o výčet:

Hazardní hráči trpí celou řadou nemocí, od žaludečních potíží přes poruchy spánku až po srdeční arytmii a chronické bolesti hlavy.

3.3 PŘÍSTAVKOVÉ SPOJENÍ (volně vložený dodatek, který nemění smysl věty) — oddělujeme je čárkami z obou stran:

Atmosféra chrání naši planetu před meteoroidy, od drobných částic přes balvany po téměř 50metrová tělesa, které všechny končí svou dráhu roztavením.

Znáte nějakou podobnou částici s desítkami a desítkami různých významů?

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.